Σύγχρονο

Contemporary:

Δανειζόμενο τεχνική και ορολογία από τα 5 βασικότερα είδη μοντέρνου χορού (Fusion) απολαμβάνει ένα τεράστιο φάσμα κινήσεων και εδάφους καθώς και αρκετά άλματα! Δυναμικό και με ροη είναι από τα πιο αντιφατικά είδη χορού ως προς την ενέργεια που χρησιμοποιεί ο χορευτής. Προσφέρει έντονη μυϊκή άσκηση και διατατική, άριστο συντονισμό κινήσεων , ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την απόλυτη έκφραση συναισθημάτων και μουσικής έκφρασης!

Related Posts

Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.